Przejdź do treści

Witaj!


 Znajdujesz się na stronie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łodzi.

Jesteśmy organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Stowarzyszenie reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz
i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin
i opiekunów.

Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia
ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin (Art.4. Statutu).

O NAS

PSONI

Kim jesteśmy?

NASZE OŚRODKI

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy

KONTAKT

e-mail

Skontaktuj się z nami

Informacja o finansowaniu

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Realizacja zadania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Wspieraj nas

Zachęcamy do przekazania nam 1,5% podatku, wpisując w swoim rocznym rozliczeniu PIT nasz numer KRS: 0000372985

Skip to content