WspółpracaPopularyzujemy nowe podejście do osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Współpracujemy z władzami lokalnymi:

 • Łódzki Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej;
 • Urząd Marszałkowski - Regionalne Centrum Polityki Społecznej;
 • Prezydent Miasta Łodzi;
 • Pełnomocnik Prezydenta M. Łodzi ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Rzecznik Osób Niepełnosprawnych;
 • Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Społecznych;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi;
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Współpraca z lokalnym środowiskiem:

 • Rada Osiedla Karolew Retkinia - Wschód;
 • Delegatura Łódź Polesie;
 • Ogród Botaniczny w Łodzi;
 • Poleski Ośrodek Sztuki;
 • Centrum Kultury Młodych;
 • Domy Pomocy Społecznej w Łodzi;
 • Regionalne Centrum Wolontariatu;
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka j. Piłsudskiego;
 • Fundacja Bank Żywności;
 • Fundacja Amelia.

Współpraca ze szkołami i uczelniami:

 • Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o Wychowaniu: 
    - Katedra Pedagogiki Społecznej, 
    - Katedra Pedagogiki Społecznej;
 • Politechnika Łódzka - Centrum komputerowe LODMAN;
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych;
 • Wyższa Szkoła Informatyczna;
 • Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12.

Dzięki współpracy z Uczelniami dajemy możliwość odbywania praktyk, zdobywania wiedzy o możliwościach, problemach i potrzebach osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Na bazie działalności Koła PSOUU w Łodzi i placówki powstało już 5 prac magisterskich i 2 licencjackie. Zrealizowanych też zostało 5 projektów socjalnych.

Jako Stowarzyszenie jesteśmy otwarci i chętni do współpracy z władzami miasta, instytucjami, biznesem - między innymi w celu pozyskiwania funduszy samorządowych unijnych. Nasze działania w przyszłości skierowane będą na tworzenie warunków aktywności zawodowej, warsztatów twórczych dla naszych uczestników placówki oraz mieszkalnictwa chronionego.


Nasi sponsorzy w 2007 roku:

 • Firma "Amster";
 • Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "Hydro-Pomp";
 • Firma "Medax" - Kruszów;
 • Fundacja Dobroczynności "Atlas";
 • Sąd Rejonowy w Łodzi;
 • MPK Sp. z o.o.;
 • Transport Autokarowy;
 • Hurtownia Tkanin "Hipoteczna";
 • Katolickie Stowarzyszenie Osób i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo;
 • Fundacja Bank Żywności;
 • Stowarzyszenie "Amelia";
 • Pollena Ewa SA;
 • Darowizny 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego;
 • Sponsorzy indywidualni.W roku 2009 niżej wymienieni podatnicy przekazali tzw 1 % podatku na cele statutowe naszego koła w wysokości łącznej 5.461,20 zł.

Były to następujące osoby:
Barbara i Janusz Janiak, Sylwia Placzyńska z Łodzi, Piotr i Janina Kucharscy z Warszawy, Małgorzata Każuro, Genowefa i Kazimierz Rozalscy, Joanna Maciesza, Wanda Antoszewska, Leszek Kędzia, Alicja Paszkowska z Łodzi, Barbara Łyszkiewicz-Dreslewska z Rydzyn, Małgorzata Potapczuk, Janina Januszkiewicz, Leszek i Bożena Białkowscy, Agnieszka i Marcin Nowak z Łodzi, Anna Kubiak, Grzegorz i Agnieszka Kubiakowie ze Zgierza, Bogusław i Dorota Suszka, Daniel Błoński, Piotr Nastarowicz, Andrzej i Anna Szubko z Łodzi, Robert i Anna Kucharscy, Robert Kucharski z Warszawy, Adam Sitarski, Jadwiga i Michał Sęczkowscy, Andrzej i Wiesława Trzcinka, Krzysztof Gierszewski, Sławomir i Irena Gietkowie, Eugenia Szubko, Przemysław i Marzena Szczepaniakowie, Małgorzata i Grzegorz Szymańscy, Zbigniew i Jolanta Szatkowscy, Weronika Szubko-Sitarek, Bogdan Placzyński, Mirosława Gaj, Iwonna Rajpold, Mariola i Mieczysław Markowie, Agnieszka i Dariusz Kamerowie, Grażyna Grzybowska, Zofia Kamer, Adam i Elżbieta Walenciakowie, Adam Sendecki, Jan Pisarzewski z Łodzi, Maria Lenard z Ignacewa, Krzysztof Szyszko i Anna, Grażyna Bednarkiewicz, Anna Antoszczyk, Krzysztof Górecki, Zdzisław i Krystyna Lipińscy, Justyna Białkowska, Monika Sperling, Andrzej Wypych vel Wypyszyński z Łodzi, Leszek i Olga Plewa z Warszawy, Stanisław Kokosza, Teresa Braczykowska z Łodzi, Sławomir i Danuta Nebescy z Bukowca, Paulina i Marcin Lipińscy z Łodzi, Adam i Justyna Nastarowiczowie ze Starowej Góry, Anna Sadłowska z Łodzi, Maria Antoszewska z Sędziejowic oraz Janina Różycka z Łodzi. 

Ponadto 65 dokonało wpłat anonimowo. 
Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

 

© Olga Fajkowska 2015