Władze


PSONI Koło Łódź - Władze

W dniu 1 kwietnia 2019 roku podczas Walnego Zebrania sprawozdawczo-Wyborczego Członków PSONI Koła w Łodzi dokonano wyboru nowych władz i organów Koła.  
I tak do Zarządu weszli:


   Zarząd                                                            


Przewodniczący

  • Roman Bartoszuk-Antoszewski 

     Członek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Łodzi od        1991 roku, trzecią kadencję pełni funkcję przewodniczącego. Rodzic osoby z niepełnosprawnością     intelektualną.

Z-ca Przewodniczącego

  • Mirosława Gaj 

    Członek Stowarzyszenia od  1996 r. , drugą kadencję pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Matka    osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Sekretarz

  • Monika Dyła

    Członek PSOUU/PSONI od 2015 roku. od 2009 roku zatrudniona w Środowiskowym Domu Samopomocy na stanowisku kierownika.

Skarbnik

  • Irena Zmysłowska

    Członek Stowarzyszenia od 1996 roku. czwartą kadencje pełni funkcję skarbnika ( wcześniej funkcję  członka Komisji Rewizyjnej) – matka osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Członkowie 

  • Urszula Każuro 

    Członek organizacji od 1999 roku. jest członkiem Zarządu od 2011 roku  w tym jedna kadencja na funkcji sekretarza .

  • Bożenna Górna

    Członek PSOUU/PSONI od  2002 roku. Jest  członkiem Zarządu pierwsza kadencję. Matka córki z niepełnosprawnością intelektualną.

Komisja Rewizyjna

  • Janina Kołodziejczyk - Przewodnicząca

    Członek  organizacji od  2014 roku, pełni pierwsza kadencje funkcję sekretarza KR. Jest babcią osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

  • Danuta Kacprzak - Sekretarz

    Członek Koła od 2002 roku, pełni funkcje członka KR drugą kadencję . Jest  matką osoby z niepełnosprawnością intelektualna.

  • Teresa Szydłowska - Członek

   Członek  organizacji od  2014 roku, pełni pierwsza kadencje funkcję sekretarza KR. Jest mamą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 


Elektor

Elektorem wybrano ponownie Romana Bartoszuk-Antoszewskiego

Roman Bartoszuk-Antoszewski pełni funkcje elektora od  1991 r.

© Olga Fajkowska 2015