Stowarzyszenie 


Historia

Urodzenie dziecka niepełnosprawnego dla każdej rodziny jest szokiem, z którym trudno się pogodzić. Dlaczego dotknęło to właśnie naszą rodzinę, co dalej robić, gdzie szukać pomocy? 

Ponad trzydzieści  lat temu bardzo mało było wiedzy na ten temat. Lekarze i różni specjaliści ograniczali się do informacji, że trzeba czekać, bo dziecko będzie wolniej rozwijało się niż zdrowe dzieci. 

Każdy człowiek ma prawo do życia. Jego konsekwencją jest prawo do miłości, bycia szczęśliwym, prawo do otrzymywania pomocy i wsparcia.

Ponad 32 lata temu rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną rozpoczęli długą walkę o zmianę życia swoich dzieci - czynienia go lepszym, normalnym, godnym. Lata zaangażowania zaowocowały w  Łodzi w szczególny sposób - dzięki wielu ludziom zawiązały się w poszczególnych, ówczesnych dzielnicach, Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD. Z uwagi na to, że z inicjatywy Koła Łódź-Górna  nastąpiło połączenie wszystkich Kół Dzielnicowych w jedno ogólno łódzkie Stowarzyszenie, przyjęto jako datę ruchu rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w Łodzi na  dzień  10 maja 1984 r. ( założenie Koła Łódź-Górna).  Stworzono początki systemu wspierającego osoby w sytuacji niepełnosprawności intelektualnej od urodzenia aż do wieku dorosłego.

Z dniem 15 września 1991 r. Koło zmieniło nazwę na „Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym” – początkowo w poszczególnych dzielnicach, a od 14 stycznia 1992 r. jako ogólno-łódzkie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

Z dniem 3 listopada 2016 uległa ponownie zmiana nazwy Stowarzyszenia na” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną – Koło w Lodzi”

© Olga Fajkowska 2015