Projekty

W 2017 roku zrealizowaliśmy następujące projekty:


Felinoterapia II 

Projekt realizowany dla mieszkańców Województwa Łódzkiego. Współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Łodzi. 

1

      Realizacja projektu ma charakter wielokierunkowej terapii i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

      Terapia polegająca na prowadzeniu zajęć dla uczestników placówek wsparcia z udziałem kotów różnych ras m. im. : Maine Coon, Ragdoll, Brytyjski krótkowłosy, Devon Rex, Cornish Rex, Syberyjski, Orientalny itd. Zwierzęta wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych są specjalnie predysponowane do pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez selekcję hodowlaną oraz socjalizacę kociąt od pierwszych chwil życia. 

      Zajęcia prowadzone są przez oligofrenopedagogów  i plastyka przy współudziale hodowców kotów ze Stowarzyszenia Hodowców Kotów Supreme Cat Club.

Cykl spotkań, z których każde składa się z dwóch części. Pierwsza część to bezpośredni kontakt ze zwierzęciem. Druga część to zajęcia plastyczne. 

W trakcie spotkań proponujemy uczestnikom profesjonalną sesję zdjęciową. Podczas wernisażu kończącego projekt każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w projekcie oraz zdjęcie z kotem.


                              


           Mieszkanie treningowe 

 Projekt realizowany dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy o realizację zadania publicznego zawartej z Miastem Łódź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi.

foldermieszkalnictwojpg


                            <— kliknij w miniaturkę, by zobaczyć więcej

foldermieszkalnictwojpg

     Mieszkanie treningowe dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łodzi 

       Celem projektu jest umożliwienie zwiększenia samodzielności i zaradności osobistej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania zaplanowane do realizacji odnoszą się do głównych trudności związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w codziennych sytuacjach życiowych. Realizacja zadania ma również na celu rozwinięcie kompetencji społecznych oraz budowanie relacji z innymi ludźmi w środowisku lokalnym. 

   Możliwość korzystania z treningu mieszkaniowego ma podstawowe znaczenie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy w dotychczasowym życiu pozostająpod ciągłą opieką najbliższych. Stworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu podejmowaniu decyzji i działaniu w najważniejszych sferach życia codziennego przyczyni się do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz podjęcia gotowości do samodzielnego życia poza domem rodzinnym. Uczestnicy treningu mieszkaniowego są objęci wsparciem asystentów i psychologa. 

     Z projektu korzysta 9 osób. Poniżej kilka fotografii podsumowujących pierwszy etap treningu mieszkaniowego. 

http://www.psoni-lodz.pl/aktualnosci/

© Olga Fajkowska 2015