Walne Zebranie Członków koła PSOUU


W dniu 13 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze. 

Decyzją Walnego Zebrania w skład Zarządu Koła spośród zgłoszonych kandydatur wybrano 7 osób. 
Zarząd:

Przewodniczący - Roman Bartoszuk-AntoszewskiVice Przewodnicząca - Mirosława GajSekretarz - Grzegorz Krupski Skarbnik - Irena ZmysłowskaCzłonkowie - Monika Dyła, Urszula Każuro, Cecylia Chmielecka 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Lidia GałązkowskaAleksandra Dutkow

    skaDanuta Kacprzak

© Olga Fajkowska 2015