Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - konsultacje


Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

12 października 2017 roku w naszym Stowarzyszeniu odbyły się kolejne, regionalne konsultacje społeczne rządowego programu „Za Życiem”.

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele rozmaitych środowisk związanych z pracą z osobami niepełnosprawnymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, osoby związane z pomocą społeczną, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym osoby niepełnosprawne oraz rodzice i opiekunowie tych osób.

Poruszono tematy związane ze wsparciem osób niepełnosprawnych zwiększające ich autonomię i niezależność. W grupach dyskutowano na temat: rozwoju sieci środowiskowych domów samopomocy oraz wsparcia osób niepełnosprawnych, które ukończyły warsztaty terapii zajęciowej w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

Cieszymy się, że nasza organizacja aktywnie uczestniczyła w konsultacjach społecznych dotyczących kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom.


© Olga Fajkowska 2015